ARA ET SENTO! Procés d’acollida i integració d’un nen sord implantat a P3
Modalitat/Àrea: Diversitat
Nivell educatiu: Infantil (P3)
Centre: CEIP Josep Ferrà i Esteva (Olesa de Montserrat)
Contacte:

Sílvia González i Rosa Fauste

 

Enllaç: Document PPT
Objectius
 • Sensibilitzar positivament envers la integració del nen sord profund.

  Mostrar els inicis de l’audició d’un nen implantat.

Continguts curriculars
 • Acollida al centre docent d’un nen sord profund.
 • Planificació i distribució dels recursos del centre escolar.
 • Audífons i implant coclear.
 • Descoberta del món sonor.
 • Evolució de la comunicació i els aprenentatges escolars.
Comentari
 • Participants:
  Equip d’atenció directa:

  Tutora: Sílvia González Morláns

  Logopeda: Rosa Ballester i Manuel.

  Mestra d’educació Especial: Rosa Fauste i Orradre.

  Equip de mestres de l’agrupament de Sta. Margarida de Montbui.

  L’equip de mestres especialistes del cicle d’Infantil.

  Tot el claustre

  Equip organitzador de l’ acollida i la integració:

  De l’escola Ferrà i Esteva:

  Comissió de l’atenció a la diversitat:

  Anna Maria Hurtado i Llongueras. (C. Estudis)

  Rosa Fauste i Orradre. (MEE)

  Mar Moreno López (EAP B-26 Martorrell)

  Dels Serveis Externs:

  CDIAP de Martorell

  CREDA del Baix Llobregat-Anoia

  EAP B-26 Martorell

  Serveis Socials d’Olesa

  Equip de redacció i suport tècnic:

  Rosa Fauste i Silvia González .

  Edició de vídeo: Toni Massana

Share