Circ Màgic. Treballem amb llum negra
Modalitat/Àrea: Educació Física / Expressió corporal
Nivell educatiu: Primària
Centre: Experiencia intercentres: CEIP Els Convents, CEIP EE Mare del Pontarró de Déu i C. Povill
Contacte: Mónica Ardid Ubed, Mª José Carrasco Corbacho Francesca Morales Castañeira
Enllaç: vídeo i Power point
Objectius
 • Treballar la improvisació en expressió corporal i també d’organitzar i crear muntatges diversos.
 • Afavorir el creixement personal en el sentit que millora l’autoestima, el coneixement de si mateix i la construcció de la imatge corporal.
 • Fomentar el treball interdisciplinari ja que en el procés de preparació es pot treballar l’àrea de llengua, música, visual i plàstica, coneixement del medi, matemàtiques...
 • És una bona tècnica pera treballar amb aquells alumnes més tímids o inhibits i també amb alumnes de necessitats educatives especials amb uns resultats molt positius.
 • El d’expressió corporal amb llum negre permet que, amb poc esforç s’obtingui un gran resultat i això no és gaire habitual amb els alumnes amb dificultats. Amb la satisfacció personal que això comporta els ajudem a millorar la seva autoestima.
Continguts curriculars
 • Podem definir l’Expressió corporal com una disciplina que té com objecte la conducta motriu amb finalitat expressiva, comunicativa i estètica en la que el cos, el moviment i el sentiment son els instruments bàsics i que presenta les següents característiques:
  • La tècnica té poca importància, no hi ha un model a on han d’arribar els alumnes, es tracta de que desenvolupin al màxim les seves capacitats expressives i comunicatives.
  • El procés que realitzen i que viuen els alumnes és tant o més important que el resultat final al que s’arriba.
  • L’eix conductor que dirigeix les activitats va des del moviment més espontani fins a les habilitats i destreses més elaborades.
  • L’Expressió corporal és una activitat que parteix del cos tenint en compte l’aspecte psicomotriu, afectiu-relacional i cognitiu com un conjunt global que es posa en acció amb una doble finalitat: expressar i comunicar. D’acord amb aquesta doble finalitat, l’expressió i la comunicació, procurem des del principi que els alumnes puguin arribar a la màxima capacitat expressiva sense haver d’assolir una destresa que per a molts està més enllà de les seves possibilitats físiques.
  • Pretenem que els alumnes es manifestin amb plaer a partir del joc corporal, ajudant-los a enriquir aquest joc, potenciant el desig de descobrir, conèixer i utilitzar cada vegada millor les seves aptituds, que els permetrà expressar-se i comunicar-se amb més fluïdesa.
Descripció
 • Es una tècnica teatral que es realitza sota els efectes de la llum ultraviolada en un ambient completament fosc on només hi ha aquest tipus de llum. Aquesta font de llum ultraviolada fa que es reflexin el color blanc i aquells tints i pigments cromàtics que son essencialment fluorescents.
 • Aquest espectacle recull determinats continguts (habilitats destreses, expressió), que s’han treballat al llarg de primària i que en arribar a 6è ho mostren de forma expressiva i mes elaborada a través d’aquest espectacle basat en la unitat didàctica el circ màgic.
 • Consta de tres subunitats de quatre sessions cadascuna mes l’espectacle final . Cada subunitat s’ha treballat durant un trimestre diferent.
 • D’aquesta manera al final de cicle espot realitzar una representació similar a la que hem fet avui, com a concreció de diversos treballs realitzats al llarg del cicle.
 • Quan es realitzen les diferents unitats didàctiques ja es van preparant activitats de cara a l’espectacle.
 • Les tres subunitats son:
1- Primer trimestre: “Ens expressem”
2- Segon trimestre: “Fem malabars”
3- Tercer trimestre: ”Inventem i experimentem”. “Preparem l’espectacle”.
 • En tot treball corporal és necessari tenir en compte els paràmetres que intervenen tant en el procés creatiu i de preparació del treball com a l’hora de la representació final. Són els seguents:
 • L’espai: De quin espai disposem per tot el grup, com el repartim, la posició ue ocuparà cadascú, el lloc per on s’entra i se surt de l’escena, els diferents moviments que es realitzen, etc.
 • El temps: El temps total de que disposem, el temps que dediquem a cada número, l’ordre en que es realitza, el ritme en que han d’actuar, el temps de tot el grup i el temps individual.
 • El material: s’ha de mirar que tot quedi fosc, que no hi hagi cap objecte o paret de fons que es reflexi. Buscar quins elements son els que volem destacar per caracteritzar els diferents personatges, colors, objectes, vestuari, etc.
 • Relació i coordinació entre els propis alumnes: Com es posen d’acord, s’ajuden entre ells per aconseguir el que volen fer. Es van establint entre ells diferents tipus de relació: la complicitat, coordinació,
 • Relació i coordinació entre els alumnes i el professor: El professor anima i motiva als alumnes, té en compte les seves propostes els hi dona una estructura, relaciona els paràmetres anteriors.
Bibliografia
 • PATRICIA STOKOE: La Expresión Corporal y el Niño. Ed. Ricordi
 • JOSÉ CAÑAS TORREGROSA: Didàctica de la expresión dramática. Ed. Octaedro Barcelona 1999
 • GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE’ENSENYAMENT. CENTRES DE RECURSOS PEDAGOGICS: Recull de Materials d’Educació Física. Grup de Treball d’Educació Física. Curs 1999-2000
 • GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE’ENSENYAMENT: Currículum Educació Primària.

 

Share