Recursos necessaris per a una alumna amb necessitats educatives especials.
Modalitat/Àrea: Educació Especial
Nivell educatiu: Infantil i Primària
Centre:

Llar d’infants Pont d’Estels i CEIP Lola Anglada

Contacte:

 

 

Ramona Torrebadella, Mª José Barahona i Imma Rosa
Enllaç:

(Document PPT)

Objectius
  • Fomentar la implicació en la integració de la diversitat a l’escola.
  • Descriure els recursos necessaris per garantir una educació de qualitat als alumnes amb n.e.e.
  • Potenciar la importància de l’intercanvi d’informació entre centres.
  • Donar resposta eficaç a la diversitat escolar.
  • Oferir una visió de la integració partint d’una experiència concreta.
Continguts curriculars
  • Ús de recursos necessaris per donar resposta a les necessitats concretes dels alumnes.
  • Traspàs d’informació entre centres.
  • Adaptacions necessàries per a una alumna amb necessitats educatives especials.
  • Coordinació i cooperació interprofessional.
  • Experiències viscudes en el context educatiu.

 

Share