L’Aula d’Acollida, un recurs per a l’atenció a la diversitat
Modalitat/Àrea: Atenció a la diversitat
Nivell educatiu: Primària i Ensenyament Secundari Obligatori
Centre: CEIP Josep Pla i IES Montserrat Roig
Contacte:

 

 

Mireia Alegre i Daniel Sobrino
Enllaç:

(Document PPT)

Objectius
 • Donar a conèixer l’organització, el funcionament i la repercussió de l’aula d’acollida en un centre.
Continguts curriculars
 • Presentació del recurs de l’aula d’acollida. Mesures d’integració i cohesió social per als centres.
 • Dades de les aules d’acollida de Sant Andreu
  • Nacionalitat i procedència dels alumnes
 • Horari de l’alumnat. Forquilla d’assistència a l’AA i a l’AO
 • Acollida inicial:
  • Acollida de l’alumnat nouvingut
  • Acollida de la família
  • Acollida a l’aula ordinària
 • Recursos materials:
 • Espai LIC
  • Dotació informàtica
  • MP3
  • Webcam
  • Pàgina web
  • (...)
 • Activitats
  • Murals
  • Sortides conjuntes
  • Descobertes de la població
  • Sant Jordi
  • (...)
 • Incorporació a l’aula ordinària
  • Coordinació aula ordinària/aula d’acollida
  • Incorporació aula ordinària
 • Incidència de l’aula d’acollida en la vida del centre

 

Share