Escolarització compartida a l’ESO
Modalitat/Àrea: Educació Especial i ESO
Nivell educatiu: Educació Especial i Ensenyament Secundari Obligatori
Centre: CEE “El Pontarró” i l’IES Daniel Blanxart
Contacte:

Dolors Falcó, Sandra Moreno i Maria Martín

 

Enllaç:

(Document PPT)

Objectius
 • Sensibilitzar positivament envers la integració del nen sord profund.

  Mostrar els inicis de l’audició d’un nen implantat.

 • Presentar la experiència d’una alumna que comparteix escola d’EE i IES
 • Divulgar la possibilitat d’assumir des d’un IES alumnat amb necessitats educatives especials i que requereix l’atenció específica d’un centre d’EE
 • Posar de manifest que l’èxit de l’escolarització compartida, requereix:
  -
  Coordinació, seguiment i avaluació conjunta dels centres implicats (CEE i IES)
  -
  Adaptacions i ajustos específics per donar resposta a les necessitats detectades
 • Mostrar que l’escolarització compartida ha permès el progrés de l’alumna en quant a capacitats i en l’adquisició d’habilitats bàsiques.
Continguts curriculars
 • Presentació del cas
 • Procés de detecció i proposta de l’escolarització
 • Treball i acords previs a l’escolarització
 • Equip pedagògic
 • Organització de l’escolaritat
 • Avaluació
 

 

Share