L’atenció a la diversitat de P/3 a 4t d’ESO
Modalitat/Àrea: Interdisciplinari
Nivell educatiu: Parvulari, cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior de primària, i primer cicle i segon cicle d’ ESO
Centre: Escola “La Mercè” Martorell
Contacte:

 

 

Mercè Esteve i Balagué
Enllaç:

(Document PPT)

Objectius
  • Donar a conèixer com s’entén des de l’escola l’atenció a la diversitat.
  • Exposar com ens hem anat organitzant aquest últims anys per tal de donar atenció a tots els nostres alumnes.
  • Fer una breu pinzellada d’algunes de les estratègies metodològiques utilitzades a cada nivell, des de P/3 fins a 4t d’ESO.
Continguts curriculars
  • Entenem per atenció a la diversitat aquella manera de pensar i de fer que ens apropa a la realitat de cada alumne, a la seva situació personal i al seu ritme d’aprenentatge.
    És per això que des de l’escola ens hem plantejat un seguit d’estratègies metodològiques que s’utilitzen de manera longitudinal des que l’alumne entra a l’escola amb 3 anys fins que en surt als 16 o 18.

  • Aquestes estratègies depenen en cada cas del tipus d’organització que permeten els recursos del centre, el funcionament de l’etapa i de les necessitats concretes dels alumnes segons l’edat i el nivell evolutiu.Podem parlar entre d’altres: dels tallers que apliquem durant tota l’etapa del parvulari, les docències compartides que hem organitzat per treballar les matemàtiques a CI, de la tutoria de lectura que fan els alumnes de 6è als de primer de primària, dels desdoblaments a CM, els grups partits de català/informàtica, plàstica/matemàtiques i coneixement del medi natural/teatre a CS; dels crèdits de suport a primer cicle d’ESO i de l’aula pràctica del 2n cicle

Comentari
  • Som conscients de la importància de l’atenció a la diversitat a les escoles i entenem que el futur de la nostra pràctica docent implica un seguit de canvis que tan sols estem iniciant, en la nostra realitat d’escola (concertada) això suposa un gran repte tenint en compte la ràtio dels nostres grups i la limitació en els espais dels que disposem. En els darrers anys hem encetat aquesta línia de treball i anem augmentant a cada curs les experiències que ens permeten realitzar el treball procedimental d’una manera més sistemàtica i apropar-nos als nostres alumnes d’una manera més personal respectant el seu ritme i la seva situació afectiva.

 

Share