Els jocs tradicionals
Modalitat/Àrea: Educació Física/Música
Nivell educatiu: Primària (Cicle Superior)
Centre: Escoles d’Esparreguera
Contacte:  
Enllaç:  
Objectius
  • Treballar les activitats i destreses bàsiques.·Conèixer diferents jocs populars i tradicionals.·Impulsar una actitud favorable envers el joc, fomentant el jugar pel plaer de jugar.·Afavorir la relació entre alumnes de diferents escoles mitjançant l’activitat física.·Destacar els valors recreatius, cooperatius i socialitzants de l’activitat física.
Continguts curriculars
  • Els propis de les àrees de:
Música
Educació física
Descripció
  • Espai: camp de futbol d’Esparreguera.
  • Temporització: tot un matí.
  • Material: el que faci falta per a cada joc (especificat a cada fitxa). Agrupament: es barregen els alumnes de 5è nivell de totes les escoles. Es fan diversos grups on hi haurà el mateix nombre d’alumnes (aproximadament uns 21 ó 22).
  • Mètode d’execució: els nens i nenes tenen l’oportunitat de jugar a 10 jocs tradicionals. La forma de fer-ho és rotativa, de manera que, en acabar la trobada, els grups hauran passat per tots els jocs. Es fa un senyal acústic que indica quan cal canviar de joc. Els grups estaran 10 minuts, més o menys, a cada joc.
Comentari
  • Pensar en les activitats que es poden realitzar, els espais que calen, el material necessari i els/les mestres responsables per a dinamitzar-les i assegurar-ne un funcionament correcte.-Aquesta trobada requereix d’una petita despesa econòmica per comprar alguns recursos materials propis de jocs tradicionals i que no disposem en els centres (xanques, paracaigudes...). Ens hem posat en contacte amb el Patronat d’Esports i ens ha facilitat el material.
  • Tots els/les professors/es hem preparat i coneixem els objectius de la trobada de l’activitat física, en quins espais, qui serà el responsable de cada activitat, quin material cal, quants nens i nenes poden fer-les alhora i durant quant temps, etc.
  • Es va concretar la data pel 29 d’abril i es va acordar que cada mestre/a explicaria a la seva classe de 5è que és la Trobada d’Escoles d’Activitat Física, com s’hi pot participar, en què consisteixen les activitats, quines normes de conducta cal respectar, etc.

 

Share