pfz

Les activitats de formació per al primer trimestre del curs 2020-2021 seràn en format virtual donada la situació excepcional per la covid-19, en compliment de la Instrucció 6/2020, de 30 de juny sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Les activitats del Pla de Formació de Zona s'adrecen a tot el professorat d'educació infantil, primària, secundària, de formació professional, de persones adultes i d'ensenyaments de règim especial dels centres educatius de la zona.

La inscripció a les activitats de formació  es realitzarà individualment identificant-se com usuari/a XTEC, excepte als seminaris de coordinació o altres activitats que impliquin l'assignació per part de la direcció del centre; aquestes les haurà de realitzar el director/a del centre o persona autoritzada identificant-se com usuari/a XTEC a traves de l'enllaç Inscripció Direcció que també trobareu a la secció de Formació del portal de la XTEC


Inscripcions (sol·licitud de plaça del 14 al 27 de setembre de 2020). Imprescindible disposar d'identificador XTEC

Catàleg d'activitats. Curs 2020-2021

  • Formació en centre Són activitats destinades i restringides al professorat d'un centre amb projecte propi especificat en un pla de formació de centre. Les modalitats són assessoraments, tallers de centre i FIC  - Inscripció individual
  • Activitats Interzona, que està previst realitzar a poblacions del nostre àmbit. - (per concretar) Inscripció individual
  • Activitats Interzona (activitats d'àmbit comarcal ofertades des dels Serveis Territorials (la seu pot variar en funció de la inscripció). - Inscripció individual

 

Consultes

* Més informació i l'oferta d'activitats de tots els Serveis Educatius de Catalunya

Share