Objectius :
- Potenciar les estratègies en el tractament de la diversitat, tot afavorint l'intercanvi d'experiències realitzades en els centres.
- Donar a conèixer les experiències pedagògiques reeixides en el tractament de la diversitat que es realitzen al centres del nostre àmbit.
- Potenciar la relació entre el professorat de la zona.

7 de setembre de 2006

 

     PUBLICACIÓ JORNADA: Atenció a la Diversitat

Share