Imprimeix
 

Educació infantil i Cicle inicial 
Consulteu-ne la disponibilitat

 

   

El Bee-bot és un robot que permet aprendre a dissenyar recorreguts i també aprendre a controlar-lo per tal que realitzin les accions programades. Aquesta eina didàctica es pot programar d’una forma fàcil potenciant la creativitat dels alumnes i els facilita desenvolupar al màxim la seva lateralitat.

La Maleta Bee Bot és un conjunt de materials modulars i manipulables per treballar la Programació i la Robòtica a Educació Infantil i Educació Primària

Els alumnes programen el moviment del robot amb els comandaments, creant una seqüenciació d’ordres per tal que el Bee-bot arribi allà on se li hagi demanat. Aquest tipus d’activitat ajuden a que els nostres alumnes treballin en equip, siguin creatius, fomenta el raonament lògic i estructura el pensament.

El Servei Educatiu Baix Llobregat-7 posa a disposició dels centres de la seva demarcació aquest equipament que inclou sis abelles i una estació de càrrega. A més s’acompanya de diverses catifes que simulen diferents entorns.

Préstec

Dades de contacte del CRP

Contingut de la maleta

6 bee-bot estació de càrrega
conjunt de 49 cartes seqüenciades estora "Conta contes"
10 carcasses amb clip per a personalitzar

estora "El carrer"

estora transparent

estora transparent amb butxaques

 

Per començar 

Experiències 

Experiències de centres de la nostra zona (Baix Llobregat VII)

Projectes de centre:

Bee Bot sense Bee Bot

Dissenyar i crear nous materials

Webs sobre robòtica i/o programació