La competència matemàtica consisteix en l'habilitat per utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar diferents tipus d'informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana.

Per treballar-la tenim a la vostra disposició una maleta pedagògica amb els següents materials:

  • Set de 4 geoplans.
  • 10 Miralls de plàstic.
  • Multilink.
  • Blogs lògics.
  • Geometric solids.
  • Pentominó.
  • Diferents propostes didàctiques

Materials i propostes didàctiques: https://drive.google.com/open?id=1PlejHUBkL_9KM-zS2XCeo8E00kSCC-ux

 

Share