XTEC: Experiències, Recursos i Bones pràctiques
 
Centres de la zona amb Projectes d'Innovació en Coeducació
Curs 2005-2006
Curs 2007-2008
Recursos
Materials diversos per treballar la coeducació que trobareu a la nostra mediateca.

GUIA DE COEDUCACIÓ PER ALS CENTRES EDUCATIUS: pautes de reflexió i recursos per a l'elaboració.
L’objectiu de la publicació és oferir pautes i recursos als centres educatius per a l’elaboració de projectes coeducatius
La Guia vol motivar i facilitar la reflexió sobre els estereotips i els contiguts sexistes, dóna pautes per analitzar els currículums i facilita eines per tal que els equips docents esdevinguin veritables agents de canvi en la construcció d’una societat més justa i equitativa.
 
Vetllar per la coeducació en els centres escolars / consell escolar
  • INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES PER AL CURS 2012-2013:

            Infantil, primària i ed. especial - Públics
            33  Igualtat d'oportunitats per a nens i nenes

            Secundària - Públics
            32 Igualtat d'oportunitats per a nois i noies

 

     Per més informació: Marcar les diferències: la representació de dones i homes en la llengua
  • FORMACIÓ:
    Accés al MATERIAL del curs: Coeducació per a les persones de referència dels Consells Escolars de centre

 

 

Share