En aquest enllaç hi trobareu l’entrada a l’aplicatiu que us permet elaborar la diagnosi i orientació del centre arran de les caracterítiques i casuístiques pròpies.
Per accedir-hi cal introduir l’usuari del centre a80..., i la contrasenya del centre:
 
Share