Imprimeix

En aquest enllaç hi trobareu l’entrada a l’aplicatiu que us permet elaborar la diagnosi i orientació del centre arran de les caracterítiques i casuístiques pròpies.
Per accedir-hi cal introduir l’usuari del centre a80..., i la contrasenya del centre:
 
http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=2008007

En aquest altre enllaç hi trobareu una guia mínima de seguiment de l'aplicatiu.

 icon Projecte de Convivència (Power Point presentat a la reunió d'inspecció de la nostra zona)