aquipjroubullying

El Departament d'Ensenyament obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa #aquiproubullying d’acord amb les bases reguladores de la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals.

La finalitat del Programa #aquiprobullying és estimular els centres educatius a elaborar un projecte que els permeti assolir els objectius generals següents:

  • Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals.
  • Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d’assetjament entre iguals.
  • Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar els processos d’assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.
  • Prevenir possibles situacions d’assetjament en el centre educatiu.
  • Detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.

El Programa #aquiproubullying tindrà una durada de 2 cursos en els centres que el desenvolupin i inclourà les fases de formació a centre, elaboració del projecte de centre, implementació i avaluació del projecte.

Més informació: requisits, sol·licitud,.. al Portal de Centres.

Share