Formadors/es:

Documentació que cal lliurar al CRP 

Abans de l'inici de l'activitat

Durant l'activitat

Acabada l'activitat i en un termini no superior a 10 dies

  • Qüestionari de valoració de l'activitat per part de la persona formadora
(El rebreu per correu electrònic)

Us recomanem la lectura del recull de documents per afavorir i avaluar la transferència de la formació del professorat a l'aula que tenim al nostre banc de recursos.

 

Share