El treball amb els horts escolars ecològics i l’alimentació ecològica ha esdevingut al llarg dels darrers anys una proposta que s’ha incorporat a molts projectes educatius de centre i  s’ha convertit en una peça important en els processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat de moltes escoles de tot Catalunya.

En aquest marc de referència, neix el I premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica adreçat als centres d’Educació infantil, primària i secundària: I Premi Escola, agricultura i alimentació ecològica

Share