Imprimeix

Finalitat

Promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures.

Objectius

Funcions

En l’àmbit dels centres educatius

Assessorament, suport i orientació en:

En l’àmbit de la zona

Assessorament, suport i coordinació a la zona relacionat amb els plans educatius d'entorn (pee) en:

Professional

Ismael Calvet

Melín Masdeu