Portals institucionals

  • XTEC Xarxa telemàtica educativa de Catalunya
  • Edu365 Adreçat a l’alumnat de les escoles i instituts del país i les seves famílies

Recursos en línia i/o per a descarregar

  • Alexandria. Cursos Moodle, Materials PDI. Objectes SCORM
  • Edu3.cat Portal de ràdio i TV educatives
  • EduCAC. Educació en comunicació i Educació àudiovisual
  • ARC Aplicació de recursos al currículum.  L’ARC és un espai al servei dels mestres i del professorat per compartir propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum 
  • JClic
  • Quaderns virtuals

Monogràfics

Propostes, experiències, suggeriments,...

Materials de formació (web Ateneu)

Activitats categoritzades per àrea, nivell,...

Recomanables

  • Merlí Catàleg de recursos educatius del Departament d'Educació
  • Blog Tecnocentres, de Jaume Feliu

Normativa

Share