linkatedu

Els perfils d'usuari Linkat són versions personalitzades de l'escriptori que s'adapten a les diferents etapes educatives dels alumnes. Cada un proporciona una interficie gràfica i un recull de programes educatius diferents per cada etapa educativa. Els perfils d'usuari disponibles són: infantil, primària i secundària.

També hi desenvolupats altres escriptoris que proporcionen interfície i recull d'aplicacions destinats a determinades competències, àrees o àmbits (i se'n van fent més):

Perfil Caracterísitques o destinataris
Tecnologia i robòtica

Estudiants de robòtica i programació

Música Incorpora tot el programari d'àudio de l'Ubuntu Studio i altres aplicacions relacionades amb l'edició i reproducció de contingut multimèdia
Diversitat Interfíci i programari que facilita l'accés a l'ordinador a persones amb problemes d'accessibilitat
Web Molt semblant a l'entorn d'escriptori que hi ha als ordinadors que funcionen amb el sistema operatiu ChromiumOS
Adults Formació de persones adultes
Blau

Molt semblant a la interfície Windows XP, Per a usuaris no acostumats a Lilnkat

 

Share