Imprimeix

Convocatòria extraordinària juny 2020 

Programes d'innovació pedagògica impulsats pel Departament d'Educació que obren convocatòria extraordinària el juny de 2020

Programes que obren convocatòria per ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària i/o batxillerat.

Programes que obren convocatòria per a ensenyaments de Formació Professional. Termini de presentació de sol·licituds fins al 3 de juliol de 2020.

Programes que obren convocatòria per a ensenyaments de Règim Especial. Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2020.

Bases generals per a la participació en programes d’innovació.

Resolució EDU/523/2020, de 24 de febrer