Recollim en aquest article suggeriments i documents de suport de diverses aplicacions que poden facilitar-vos el contacte amb altres docents, o amb el vostre alumnat.

Claustres virtuals amb Google meet.pdf, elaborat a la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis Territorials al Baix Llobregat

  • com crear una reunió
  • com convidar-hi altres usuaris

Hagouts - Google Meet, elaborat al CRP Baix Llobregat 3

  • com afegir-se a una reunió quan reps una invitació

Videoconferències i Videotutorials Materials de la sessió de treball de la Comissió TAC de l'Insitut Narcís Oller, de Valls, que han compartit amablement

  • breu tutorial de Google Meet
  • suggeriments
  • breus tutorials de Loom, Screencast-o-matic
  • altres recursos útils

Ensenyar des de casa: Primers passos amb G Suite. Una introducció a les eines Google per utilitzar les circumstàncies actuals ofert pel col·lectiu GSuiteCAT

Preguntas frecuentes sobre Google Meet. (Información recaBada por BalBino Fernández, @balbinof en Twitter)

Share