Documentació, orientació i recursos que l’equip d’assessores i assessors LIC del Baix Llobregat ha publicat en suport al professorat tutors d'Aula d'acollida: 

Recull de recursos per a les Aules d'acollida (Expressió Escrita, Expressió oral, Comprensió lectora i Altres recursos)

Propostes per a l'aula d'acollida i suport lingüístic i social

Consideracions sobre l'avaluació dels alumnes que assiteixen a l'aula d'acollida

També podeu consultar aquest altre recull, elaborat per l'equip LIC de Catalunya Central, amb l'objectiu de  garantir que aquest alumnat mantingui el contacte amb la llengua catalana, durant tot aquest temps de confinament. Els materials estan presentats en una Padlet perquè pugueu escollir allò que considereu més adient per als vostres alumnes.

Es recomana que tingueu en compte:
- Que aquests alumnes disposin de les eines necessàries per poder accedir als materials que els recomanem.
- Que hi pugui haver alguns moments d’interrelació entre professorat i alumnat. D’aquesta manera, els infants i joves se sentiran més acompanyats també emocionalment.
- Que un cop assegurats els dos punts anteriors, pugueu oferir-los activitats puntuals i senzilles de forma periòdica (millor que passar tot un llistat d’enllaços). Intenteu que hi pugui haver un retorn: enregistrar un vídeo o foto de la tasca, per exemple.

Share