Un únic punt d'accés per a l'alumnat

Elegi el que més us convingui, atenent al que ja coneix el vostre alumnat, a la seva edat i grau de competència digital,...:

Tasques concretes i, preferiblement, globals

Defugiu, sobretot, de tasques repetitives i monòtones. Dissenyeu activitats:

  • Significatives
  • Que pugui realitzar tot l'alumnat
  • Que no calgui gaire l'ajut dels adults
  • Evitant al màxim la impressió de documents 

I no satureu l'alumnat!

Establir temporització

Propostes, per exemple, setmanals

Alumnat i família saben quan hi trobaran tasques, per organitzar-se

Mostrar, si es possible, la planificació totes les setmanes

Preveure sistema de retorn de les tasques

Preferiblement que sigui un canal únic

Tenir en compte diversitat recursos i competència digitals

Feu retroaccions de la revisió de les tasques

Font: 4 idees bàsiques a tenir en compte sobre Entorns virtuals d'aprenentatge (CRP La Selva I)

 

Share