Què s’ha d’intentar fer i què s’ha d’evitar quan es dissenya per a usuaris...

  • amb ansietat
  • d'espectre autista
  • sords o amb dificultats auditves
  • amb dislèxia
  • amb poca visió
  • amb discapacitats físiques o motores
  • amb lectors de pantalla
Orientacions, per àmbits
Guia completa

Materials adaptats al català per la Direcció General d'Atenció Ciutadana (DGACD) a partir dels pòsters dissenyats i publicats pel Departament d'Interior del Govern Britànic (Home office)

També 12 recomendaciones para elaborar materiales accesibles e inclusivos (CEDEC - Intef - Ministerio de Educación) 

Share