Minitallers pràctics de curta durada (entre 2 i 4 h) amb contingut TAC amb l'objectiu de promoure la integració de les TAC dins de la dinàmica de l’aprenentatge

Sol·licitud de MiniTaller

Contactarem amb vosaltres per a pactar el contingut, l'horari i dates. Podrem fer 1 o 2 sessions d'entre 1 i 2 h cadascuna i es podran realitzar al al propi centre. Els minitallers es poden adreçar a un cicle, a tot el claustre, a un determinat col·lectiu,...

La disponibilitat estarà condicionada al nombre de sol·licituds. Aquestes activitats, per les seves caracterísques, no se certificaran com a formació

Els darrers cursos s'han demanat MiniTallers de:

  • Robòtica
  • PDI (Pissarra digital interactiva)
  • Google Drive
  • Blogs
  • Eines de presentació per al professorat
  • Minitaller aplicacions 2.0
  • Materials per atendre la diversitat a secundària

Podeu consultar materials de cursos anteriors (accediu-hi com a visitant).

Share