A la nostra zona i per iniciativa dels SSTT, es va iniciar el curs 2012-2013 el pilotatge de la Xarxa XIC "Xarxa d'Intercanvi de Coneixements entre centres

Aquesta Xarxa neix amb l'objectiu de fer accessible el coneixement generat als centres a través de l'intercanvi presencial i la reflexió metodològica , afavorint així el desenvolupament professional entre iguals i potenciant  l'aprenentatge dels  docents.

Paral·lelament a la publicació, per part dels centres, d'experiències reeixides en aquest espai, des del CRP organitzem visites a centres de la zona, per tal d'intercanviar “en directe i de la mà dels protagonistes” propostes pedagògiques interessants en relació a un tema concret. Són les Tardes XIC

Share