Els Serveis Territorials al Baix Llobregat presenten una nova proposta de Tarda XIC: Disseny d’espais educatius des de la investigació i la innovació

La Tarda XIC és una de les ofertes de la Xarxa d’Intercanvi entre centres del Baix Llobregat. Es tracta d'un espai de trobada presencial entre professorat de diversos centres educatius del Baix Llobregat per a la transferència pedagògica

La re-conceptualització i el disseny dels espais educatius és cada vegada més un aspecto en el que els centres educatius centren l’atenció.

L’equip de recerca Smart Classroom (www.smartclassroomproject.com) juntament amb l’escola Martí i Pol presentaran l’espai Smart classroom codissenyat en aquesta escola i explicaran el seu funcionament a partir de les propostes educatives de l’escola.

Seguidament Angel Moral (Colegio Vizcaya del País Basc) i Anna Escofet i Maria José Rubio, investigadores del projecte Smart Classroom explicaran la seva experiència en innovació i investigació sobre l’espai i compartiran amb els assistents diferents coneixements relacionats amb la temàtica a partir d’una aproximació tridimensional: pedagògica, ambiental i digital.

Share